Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Thẻ kỹ năng tướng

Thẻ kỹ năng tướng

50,000.00

Giá: 50.000 đ/ 1 bộ (12 thẻ)

Thể hiện tên hero, chủng quân và 3 kỹ năng riêng biệt của hero đó.

Category:
000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Thẻ kỹ năng tướng”