Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Hero phổ thông

Hero phổ thông

80,000.00

Giá: 80.000 đ/1 tượng hero phổ thông

Mô hình tượng thể hiện các vị tướng trong game, có tổng cộng 12 hero như sau:

 1. Rodoc
 2. EST
 3. Kazu
 4. Grim
 5. Ranus
 6. Neuro
 7. Lucy
 8. Xacnas
 9. Raen
 10. Mask
 11. Siri
 12. Soul
Category:
000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Hero phổ thông”