Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Hero sơn tả thực

Hero sơn tả thực

150,000.00

Giá: 150.000 đ/1 hero

Giá: 1.200.000 đ/ full bộ (12 hero)

Đây là mô hình VIP thể hiện 12 tướng trong game.

Category:
000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Hero sơn tả thực”