Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Phiên bản ĐỐI ĐẦU ( 1 vs 1)

Phiên bản ĐỐI ĐẦU ( 1 vs 1)

600,000.00

Giá: 600.000 đ/ 1 bộ

Bộ đối đầu gồm có:

  • 12 tướng
  • 60 card trang bị
  • 12 thẻ kỹ năng tướng
  • 84 lính (cả 4 màu)
  • 1 cục xí ngầu
  • 1 map Đối Đầu
000

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “Phiên bản ĐỐI ĐẦU ( 1 vs 1)”