Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar

Dozen War

Một cuộc chiến của sức mạnh - danh vọng - tình yêu và sự thật

Khởi Nguồn:

Act 1: Đối đầu : Coming Soon

Act2: Chiến thần : Coming Soon

Act3: Bảo vật: Coming Soon