Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar

Luật chơi mode Liên Minh : phiên bản chiến Thần

Luật chơi mode Liên Minh : phiên bản chiến Thần
February 5, 2018 nemensis
In Trang bị- kỹ năng

Giới thiệu về cách chơi Liên minh trong Dozen War: Chiến Thần.

-Trong Dozen War : Chiến Thần, người chơi có thể chơi đồng đội với nhau. Cách chơi này được gọi là Liên Minh.
-Với cách chơi bình thường là 4 người chơi đấu với nhau, Thì ở cách chơi Liên Minh 2 người chơi sẽ cùng 1 phe đấu với phe khác (bao gồm 2 người chơi còn lại).

– Cách chiến thắng của cách chơi Liên minh như sau:

  • Trong 7 sự kiện nếu như 1 phe lấy được đủ 5 mảnh bản đồ thì sẽ chiến thắng ngay lập tức.
  • Nếu sau 7 sự kiện không phe nào lấy đủ 5 mảnh bản đồ thì sẽ quyết định chiến thắng bằng cách tính điểm, phe nào có điểm số nhiều hơn sẽ chiến thắng.
  • Cách tính điểm như sau:

– giết được 1 Tướng sẽ được 1 điểm và 1 tiền.

– Phá được 1 thành người chơi sẽ giữ thành vừa phá về phe mình và được thưởng 1 tiền, cuối lượt 1 thành sẽ tính là 2 điểm.

– Mỗi mảnh bản đồ cũng tính 1 điểm.

Chuẩn bị

Để chơi Liên minh người chơi có các bước chuẩn bị sau:

  1. Chọn ra màu quân và thành mà mình thích, mỗi người chơi vẫn sẽ có thành và tướng riêng như cách chơi bình thường.
  2. Lấy ra 2 mảnh bản đồ và chia cho mỗi phe 1 mảnh.
  3. Xếp núi và Token lên bản đồ như bình thường ( sẽ có 1 núi không có Token).
  4. Mỗi phe sẽ chọn ra 1 người để đổ xí ngầu tính lược đi, ai lớn hơn sẽ đi trước. Để tạo tính cân bằng cho 2 phe thì lượt đi sẽ tính như sau:

– Phe có người chơi đi đầu thì người còn lại sẽ đi thứ 3.(1-3)

– Phe có người chơi đi cuối thì người còn lại sẽ đi thứ 2. (2-4)

  1. Chọn tướng: Người chơi có thể chọn tướng theo thứ tự đi của mình hoặc quyết định thứ tự chọn tướng bằng cách đổ xí ngầu lần nữa.
  2. Sau khi chọn tướng xong mỗi phe sẽ chọn ra 1 tướng của mình để giữ mảnh bản đồ được phát vào lúc đầu.

– Lưu ý : để người chơi cùng phe dễ hợp tác với nhau hơn thì 2 người chơi cùng 1 phe sẽ cố định ngồi cùng 1 bên của bản đồ.

 

 

Các hành động hỗ trợ

Ở cách chơi Liên Minh nên người chơi có thể hỗ trợ cho nhau bằng các hành động sau:
1. Bộ binh có thể đỡ đòn cho người cùng phe: bộ binh của người chơi cùng phe có thể đỡ đòn cho nhau.
khi lính hoặc tướng của người cùng phe bị tấn công hay bị địch dùng các kỹ năng và trang bị phản đòn, thì bộ binh của người còn lại có thể đỡ đòn hộ nếu lính hoặc tướng đó ở trong phạm vi đỡ đòn của bộ binh.
2. có thể dùng bài trang bị và kỹ năng có ký hiệu “Thủ” cho nhau: Khi tướng hoặc lính của đồng đội bị tấn công thì người còn lại có thể dùng bài trang bị hoặc kỹ năng tướng để bảo vệ cho đồng đội.

Các hành động không được làm

Để đảm bảo tính cân bằng cho tất cả người chơi, nên cách chơi liên minh có các hành động mà người chơi không thể làm, các hành động này bao gồm:
– lính và tướng đồng minh không thể đứng cùng 1 ô.
_ không thể trao đổi bài trang bị hoặc tiền cho nhau, người chơi cũng không thể đổi tướng cho nhau.
_ Điểm warp không thể dùng chung.
_ Người chơi không thể bước vào thành của nhau.
_ Không thể dùng bài trang bị và kỹ năng tướng có ký hiệu công cho nhau, và tất nhiên người chơi cũng không thể dùng bài trang bị và kỹ năng tướng có ký hiệu công trong lượt của đồng đội.
_ Tướng chết không thể hồi sinh Tại thành của đồng đội.
_ Người chơi khi có thêm mảnh bản đồ (Trừ mảnh Được phát lúc đầu trận) thì không thể trao cho đồng đội giữ hộ.

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*